Big C Nha Trang

Công suất Bể: 13.400 kWh

Thời gian hoàn vốn: 3.5 năm

Ví trí lắp đặt: đặt nổi trong hầm gửi xe

Thời gian bàn giao lắp đặt: 10/2014

Hình 1: Thi công ống trao đổi nhiệt

Hình 2,3: Dàn trao đổi nhiệt và hệ thống dàn đỡ kết cấu thép