Big C Quy Nhơn

Công suất Bể: 13.500 kWh

Thời gian hoàn vốn: 3.5 năm

Vị trí đặt bể: đặt ngầm trong hầm gửi xe

Thời gian bàn giao lắp đặt: 3/2014

Hình 1: Dàn đỡ bằng thép không gỉ