Liên Hệ

Trụ sở chính

  • Công ty TNHH ESS Việt Nam
  • 38/6N đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • essvietnam@essvietnam.vn
  • +84(0)28 38 444 087

Văn phòng đại diện

  • Công ty TNHH ESS Việt Nam
  • Tầng 5 tòa nhà D10, Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam
  • essvietnam@essvietnam.vn
  • +84(0)24 39 749 131