Nhà máy CANON QUẾ VÕ

Công suất Bể: 9 000 kWh

Thời gian hoàn vốn: 4 năm

Vị trí lắp đặt: ngoài trời

Thời gian bàn giao: 3/2019

Hình ảnh 1: Lắp dựng dàn trao đổi nhiệt tại nhà máy Canon Quế Võ

Hình ảnh 2: Dàn trao đổi nhiệt được lắp bên trong bể

Hình ảnh 3: Tủ kiều khiển hệ thống