NHÀ MÁY CANON THÅNG LONG MOLT2

Công suất Bể: 4 000 kWh

Thời gian hoàn vốn: 4 năm

Vị trí lắp đặt: ngoài trời

Thời gian bàn giao: 11/2018 

Hình 1: Bể trữ đá bằng bê tông tại nhà máy Canon Thăng Long Molt 2

Hình 2: Lớp màng chống thấm và khung giá đỡ kim loại

Hình 3: Kỹ sư nhà máy Canon Việt Nam thị sát công trình

Hình 4: Kết nối với ống góp chính

Hình 5: Dàn trao đổi nhiệt bên trong bể