Nhà máy CANON TIÊN SƠN

Công suất Bể: 8 000 kWh

Thời gian hoàn vốn: 4 năm

Vị trí lắp đặt: ngoài trời

Thời gian bàn giao: 2/2019

Hình ảnh 1: Bể trữ đá bằng bê tông tại nhà máy Canon Tiên Sơn nhìn từ bên ngoài

Hình ảnh 2: Cửa ra vào vận hảnh bể

Hình ảnh 3: Dàn trao đổi nhiệt lắp đặt bên trong bể

Hình ảnh 4: Tủ điều khiển hệ thống