NHÀ MÁY HONDA VIỆT NAM- HÀ NAM

Công suất Bể: 4800kWh

Thời gian hoàn vốn: 4 năm

Vị trí: Bể bê tông đặt nổi phía ngoài

Thời gian bàn giao lắp đặt: 4/2016

Hình 1&2: Hình ảnh bể lạnh từ phía ngoài tại nhà máy Honda Hà Nam

Hình 3: Tủ điều khiển