Nhà máy Vườn Trái Cửu Long

Công suất Bể: 1 500 kWh

Thời gian hoàn vốn: 4 năm

Vị trí lắp đặt: ngoài trời

Thời gian bàn giao: 9/2018

Ảnh 1: Công trường lắp đặt bể trữ đá tại nhà máy Vườn Trải Cửu Long, Cần Thơ

Ảnh 2: Công nhân lắp đặt dàn trao đổi nhiệt bên trong bể trữ đá

Ảnh 3: Dàn trao đổi nhiệt bên trong bể trữ đá