MOVËNPICK Resort Cam Ranh

Công suất Bể: 14 700 kWh

Thời gian hoàn vốn: 3 năm

Vị trí lắp đặt: tầng hầm khu kỹ thuật

Hoàn thành lắp đặt: 9/2018

Hình 1: Lớp màng chống thấm trong bể

Hình 2: Ống góp chính và dàn trao đổi nhiệt trong bể

Hình 3: Dàn trao đổi nhiệt trong bể

Hình 4: Cừa ra vào bể