Big C Hạ Long

Công suất Bể: 13.000 kWh

Thời gian hoàn vốn: 3.5 năm

Ví trí lắp đặt: dưới tầng hầm

Thời gian bàn giao lắp đặt: 5/2014

Hình 1: Cẩu hàng từ Container

Hình 2: Ống dẫn chính