Big C Việt Trì

Công suất Bể: 8900 kWh

Thời gian hoàn vốn: 3.5 năm

Ví trí lắp đặt: Bể bê tông đặt nổi phía ngoài

Thời gian bàn giao lắp đặt: 8/2013

Bể trữ lạnh bê tông