KHÁCH SẠN 5 SAO RADISSON BLU – CAM RANH

Công suất Bể: 14 700 kWh

Thời gian hoàn vốn: 3 năm

Vị trí lắp đặt: tầng hầm khu kỹ thuật

Hoàn thành lắp đặt: 9/2018

Hình 1: Bể trữ đá bằng bê tông đang trong quá trình xây dựng tại tầng hầm khu kỹ thuật  khách sạn Radison Blu

Hình 2: Lớp màng chống thấm

Hình 3: Dàn trao đổi nhiệt lắp đặt trong bể

Hình 4: Dàn trao đổi nhiệt và ống góp chính trong bể