News

Sales Engineer (Ice Tank system )

Sales Engineer (Ice Tank system ) (#Recruitment # ESS # Ice tank)

Job description: Work in Hanoi city or Ho Chi Minh City Source and develop new business opportunities to potential customers to achieve the sales target and gross profit margin Pursuing...
Bể tích trữ lạnh ESS Việt Nam Giải pháp tiết kiệm chi phí năng lượng một cách hiệu quả và kinh tế

Bể tích trữ lạnh ESS Việt Nam Giải pháp tiết kiệm chi phí năng lượng một cách hiệu quả và kinh tế (Theo ENTECH)

Trước thực trạng thiếu điện ngày càng gay gắt, giá điện lại ngày càng tăng, việc tiết kiệm chi phí tiền điện đã trở thành mối quan tâm hàng đầu...
Hệ Thống Tích Trữ Lạnh ESS

Hệ Thống Tích Trữ Lạnh ESS (Theo vnewprotech)

Đặc tính: – Hệ thống tích trữ lạnh (Ice Thermal Storage) giúp tiết giảm chi phí điện năng cho hệ thống chiller. – Giúp giảm phụ tải lạnh và phụ...