Khách sạn 5 sao IMPERIAL VŨNG TÀU

Khách sạn 5 sao IMPERIAL VŨNG TÀU

Công suất Bể: 4300 kWh Thời gian hoàn vốn: 3 năm Vị trí lắp đặt: Trên mái Thời gian bàn giao lắp đặt: 2/2015 Hình 1: Bể hoàn thiện Hình...
Big C Nha Trang

Big C Nha Trang

Công suất Bể: 13.400 kWh Thời gian hoàn vốn: 3.5 năm Ví trí lắp đặt: đặt nổi trong hầm gửi xe Thời gian bàn giao lắp đặt: 10/2014 Hình 1:...
Big C Việt Trì

Big C Việt Trì

Công suất Bể: 8900 kWh Thời gian hoàn vốn: 3.5 năm Ví trí lắp đặt: Bể bê tông đặt nổi phía ngoài Thời gian bàn giao lắp đặt: 8/2013 Bể...
Big C Quy Nhơn

Big C Quy Nhơn

Công suất Bể: 13.500 kWh Thời gian hoàn vốn: 3.5 năm Vị trí đặt bể: đặt ngầm trong hầm gửi xe Thời gian bàn giao lắp đặt: 3/2014 Hình 1:...
Big C Hạ Long

Big C Hạ Long

Công suất Bể: 13.000 kWh Thời gian hoàn vốn: 3.5 năm Ví trí lắp đặt: dưới tầng hầm Thời gian bàn giao lắp đặt: 5/2014 Hình 1: Cẩu hàng từ...