Nhà máy CANON QUẾ VÕ

Nhà máy CANON QUẾ VÕ

Công suất Bể: 9 000 kWh Thời gian hoàn vốn: 4 năm Vị trí lắp đặt: ngoài trời Thời gian bàn giao: 3/2019 Hình ảnh 1: Bể trữu lạnh tại...
Nhà máy CANON TIÊN SƠN

Nhà máy CANON TIÊN SƠN

Công suất Bể: 8 000 kWh Thời gian hoàn vốn: 4 năm Vị trí lắp đặt: ngoài trời Thời gian bàn giao: 2/2019 Hình ảnh 1: Bể trữ đá bằng...
Nhà máy Vườn Trái Cửu Long

Nhà máy Vườn Trái Cửu Long

Công suất Bể: 1 500 kWh Thời gian hoàn vốn: 4 năm Vị trí lắp đặt: ngoài trời Thời gian bàn giao: 9/2018 Ảnh 1: Công trường lắp đặt bể...
NHÀ MÁY CANON THÅNG LONG MOLT2

NHÀ MÁY CANON THÅNG LONG MOLT2

Công suất Bể: 4 000 kWh Thời gian hoàn vốn: 4 năm Vị trí lắp đặt: ngoài trời Thời gian bàn giao: 11/2018  Hình 1: Bể trữ đá bằng bê...
MOVËNPICK Resort Cam Ranh

MOVËNPICK Resort Cam Ranh

Công suất Bể: 14 700 kWh Thời gian hoàn vốn: 3 năm Vị trí lắp đặt: tầng hầm khu kỹ thuật Hoàn thành lắp đặt: 9/2018 Hình 1: Lớp màng...
NHÀ MÁY REDSUN

NHÀ MÁY REDSUN

Công suất Bể: 1 400kWh Thời gian hoàn vốn: 1 năm Vị trí: Bể bê tông đặt nổi phía ngoài Thời gian bàn giao lắp đặt: 5/2017
NHÀ MÁY CANON THĂNG LONG

NHÀ MÁY CANON THĂNG LONG

Công suất Bể: 12 400kWh Thời gian hoàn vốn: 4 năm Vị trí: Bể bê tông đặt nổi phía ngoài Thời gian bàn giao lắp đặt: 6/2017 Hình 1: Công...
NHÀ MÁY HONDA VIỆT NAM- HÀ NAM

NHÀ MÁY HONDA VIỆT NAM- HÀ NAM

Công suất Bể: 4800kWh Thời gian hoàn vốn: 4 năm Vị trí: Bể bê tông đặt nổi phía ngoài Thời gian bàn giao lắp đặt: 4/2016 Hình 1&2: Hình ảnh...
KHÁCH SẠN 5 SAO RADISSON BLU – CAM RANH

KHÁCH SẠN 5 SAO RADISSON BLU – CAM RANH

Công suất Bể: 14 700 kWh Thời gian hoàn vốn: 3 năm Vị trí lắp đặt: tầng hầm khu kỹ thuật Hoàn thành lắp đặt: 9/2018 Hình 1: Bể trữ...